Bezwykopowe układanie rurociągu

Prace budowlane i inżynieryjne wymagają bardzo dużej odpowiedzialności od wykonawcy tym bardziej, że każdy inwestor czy zleceniodawca z reguły wymaga szybkości działania. Bardzo ważną rolę w tych sektorach oprócz czynnika ludzkiego odgrywa nowoczesny sprzęt pozwalający na osiąganie odpowiedniego tempa i jakości prowadzonych prac. Przykładem jest nowoczesna metoda układania rurociągów nie wymagająca kosztownych wykopów.

Nowoczesna metoda budowy linii przesyłowych

innowacyjne przewierty sterowaneDo nie dawna trudno było sobie wyobrazić możliwość budowy podziemnego rurociągu bez wykonania wykopu lecz czasy się zmieniają i do gry wchodzą nowoczesne urządzenia umożliwiające wykonanie prac bezwykopowo. W ofercie firm pojawiły się innowacyjne przewierty sterowane oparte na radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Przewierty tego typu służą do wykonywania wszelkich linii przesyłowych związanych przekazem wody, gazu, energii elektrycznej, okablowania telekomunikacyjnego i innych. Jest również wykorzystywana do drenażu terenu, zabezpieczania skarp lub odwadniania i odgazowania podziemnych ośrodków. Jest ona tym bardziej cenna, że pozwala na wykonanie długich odcinków (średnio ok. 200 m, lecz wykonywane były przewierty ponad 1000 metrowe) o dużych średnicach (do 1200 mm). Przewierty sterowane w nomenklaturze fachowej określane są również jako przewierty horyzontalne, poziome lub HDD. Przebieg procesu wykonania przewiertu horyzontalnego przebiega w kilku etapach, z których pierwszym jest wykonanie tzw. przewiertu pilotażowego. Polega on na wykonaniu sterowanego za pomocą sondy przewiertu parabolicznego wyznaczającego trajektorię przyszłego rurociągu. Głowica wiercąca wraz z płytką sterowniczą umieszczona jest na obrotowych żerdziach. Po wykonaniu tej czynności przystępuje się do poszerzania przewiertu do żądanej średnicy. Używa się do tego rozwiertaków o różnych średnicach i często czynność ta jest wieloetapowa w zależności od rodzaju gruntu. Ostatnim etapem jest wprowadzenie rurociągu. Rury lub kable wprowadza się podczas ostatniego rozwiercania podczepiając je do rozwiertaka za pomocą krętlika zapobiegającego obrotowi wprowadzanego elementu.

Podczas prowadzenia wszystkich przewiertów wymagane jest użycie dużych ilości tzw. płuczki bentonitowej, której zadaniem jest wypłukiwanie rozwierconego gruntu, chłodzenie głowicy wiercącej, zmniejszanie tarcia oraz zabezpieczanie ścian przewiertu. Wszystkie niezbędne informacje na temat tej wyjątkowo ciekawej metody układania rurociągów i okablowania znajdziemy na stronach firm prowadzących takie usługi.