Do czego służą anemometry?

Wiatr jest jednym z ważniejszych elementów kształtujących pogodę. Wywodzi się z różnicy ciśnień, a więc gradientu pomiędzy dwoma punktami na kuli ziemskiej. Wiatr jest więc efektem powodującym wyrównanie tych ciśnień przez co mamy do czynienia z możliwym do zbadania poziomym ruchem powietrza przejawiającym się bardziej lub mniej odczuwalnymi podmuchami. Anemometr właśnie służy do pomiarów prędkości wiatru w kilometrach na godzinę lub tez w metrach na sekundę.

Dlaczego mierzymy wiatr anemometrem?

anemometry - sklepDlatego, że jest to najdokładniejsze urządzenie do pomiaru wiatru. Istnieją różne metody badania prędkości w tym te, które były stosowane nawet w starożytności. Współczesne anemometry charakteryzują się jednak bardzo dużą czułością i to jest bardzo ważne w celach badawczych odnośnie meteorologii, klimatologii i ochrony środowiska. Dla meteorologów anemometr jest podstawowym przyrządem,który występuje w ogródku meteorologicznym, jednakże istnieją modele, które można ze sobą zabierać w teren. Są to ręczne i lekkie anemometry o bardzo dużej czułości. Warto je zakładać na statyw, który jest wypoziomowany, ażeby móc sprawdzić dokładną prędkość wiatru. Prędkości wiatru uśrednione i maksymalne mierzone w ogródkach meteorologicznych są bardzo ważne w celu prognozowania pogody. Badane są też rekordy klimatyczne i analizy dotyczące trendu zmian pogodowych. Anemometry – sklep będzie także przydatny w celach środowiskowych. Określana będzie prędkość wiatru w danym miejscu w celu zbadania korytarza powietrza. Będzie to bardzo ważne szczególnie przy przepływie zanieczyszczeń z jednego miejsca w drugie. Na świecie zdarzają się różnego rodzaju anomalia pogodowe. To właśnie anemometry są narzędziem badawczym osób zajmującymi się anomaliami pogodowymi. Mierzą prędkość wiatru podczas najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych w tym wiatru typu szkwałowego lub przechodzenia orkanów. Dzięki temu dokładnemu pomiarowi wykonanemu przy pomocy anemometru jest szansa na dokładniejsze komunikaty pogodowe odnośnie nadchodzących zagrożeń nad dany region. Przydatne są także do badań nadmorskich.

Anemometry są bardzo czułymi i dokładnymi urządzeniami, które może posiadać każdy. Anemometr kieszonkowy można używać ręcznie lub też przykręcić go do statywu. Warto jest go posiadać, jeśli pasjonujemy się ekstremalnymi zjawiskami. Każdy pomiar prędkości silnego wiatru jest wówczas bardzo ważny. Anemometr jest używany przez stacje meteorologiczne, instytuty badawcze, żeglarzy, a także przez urzędy i wydziały ochrony środowiska.