Jak rozpocząć, naukę do egzaminu radcowskiego?

Zdobycie tytułu magistra prawa jest dużym wyzwaniem. Prawo to wymagająca dziedzina dla której należy się poświęcić. Jednak jeśli nie lubimy precyzyjności i dokładności, nie warto wybierać ten kierunek studiów. Poza tym ukończenie prawa nie gwarantuje nam zdobycia dobrze płatnej pracy, a jedynie umożliwia przystąpienie do egzaminów prawniczych.

Przygotowujemy się do nauki do egzaminu radcowskiego 

Nauka do egzaminu radcowskiegoPo ukończeniu studiów prawniczych, możemy przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację, które organizowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wybór rodzaju aplikacji należy do absolwenta prawa, możemy wybrać aplikację: radcowską, adwokacką, komorniczą, notarialną lub ogólną czyli sądowo-prokuratorską. Po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów i złożeniu wniosku o wpis na listę aplikantów stajemy się aplikantami. Aplikacja radcowska wydaje się o tyle dobrym rozwiązaniem, że aplikant może świadczyć pracę nie tylko w kancelarii ale również w urzędzie czy innej instytucji państwowej. Natomiast pracodawca jest zobowiązany zwolnić aplikanta na czas odbywania szkoleń. Aby zostać radcą prawnym, należy jednak zdać egzamin radcowski. Nauka do egzaminu radcowskiego wymaga dużego poświęcenia i odpowiedniego czasu, aby się do niego przygotować. Egzamin radcowski składa się z 5 części pisemnych i jest zazwyczaj rozłożony jest na 2 dni. Pierwsza część obejmuje zagadnienia związane z prawem karnym i polega na sporządzeniu aktu oskarżenia bądź apelacji lub opinii prawnej. Druga dotyczy prawa cywilnego lub rodzinnego i w tej części sporządza się pozew bądź apelację. Trzecia część związana jest z prawem gospodarczym i najczęściej dotyczy sporządzenia umowy, wniosku lub apelacji. Kolejna część czwarta związana jest z prawem administracyjnym i polega na przygotowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego łub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostatnia część piąta obejmuje zagadnienia związane z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i jego pracowniczej etyki zawodowej. Także zakres zagadnień na egzamin radcowski jest szeroki i kompleksowy. Ponadto sprawdzany jest przez dwóch niezależnych egzaminatorów, którzy wystawiają z każdej części ocenę i wyciągana jest  z nich średnia. Także wyniki egzaminu jest rzetelny, a w przypadku wątpliwości istnieje możliwość odwołania się do Ministra Sprawiedliwości. 

Przygotowania do egzaminu prawniczego- radcowskiego wymagają dużego skupienia i precyzji. Aczkolwiek uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia wpisanie się na listę radców prawnych i daje możliwość prawa do wykonywania zawodu. Także zdanie tego egzaminu jest bardzo ważnym elementem życia każdego prawnika.