Jak wykorzystuje się przewierty HDD?

Budowa sieci, instalacji, czy też na przykład sieci kanalizacyjnej od niedawna jest znacznie prostsza. Wynika to z faktu upowszechnienia się tak zwanych przewiertów sterowanych. Jest to technika budowania tuneli bez konieczności wykopów, które zazwyczaj wiązały się ze sporymi utrudnieniami.

Zastosowania przewiertów HDD

najlepsze przewierty hddDo niedawna jeszcze, budowa jak również remont różnego rodzaju sieci przesyłowych, czy też instalacji wiązał się ze sporymi utrudnieniami. Aby bowiem możliwe były takie prace, trzeba było najpierw stworzyć wykop, co zazwyczaj przedłużało wykonywanie prac i wiązało się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców i pieszych. W obecnych czasach jednak tego typu pracę wykonuje się innymi metodami, na przykład wykorzystując najlepsze przewierty hdd. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie prac ziemnych związanych z budową lub remontem instalacji i sieci przesyłowych, bez konieczności przekopywania metodą odkrywkową. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu prac nawet o połowę, a dodatkowo prace na każdym etapie nie powodują utrudnień w ruchu dla pieszych i kierowców. Oczywiście bardzo ważne jest, aby przewierty było wykonane z zachowaniem pewnych zasad, między innymi aby były wykonane przez doświadczonych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt pracowników. Przewierty, w zależności od kierunku i stopnia nachylenia ich wykonywania, mogą nosić różne nazwy. I tak na przykład przewierty horyzontalne pozwalają na swobodna modyfikacje trasy głowicy przekopującej, dzięki czemu w trakcie tworzenia przewiertu jego trasę można modyfikować, jeżeli na jego trasie wykryte zostaną jakieś przeszkody. Dodatkowo przewierty można wykonywać na wprost, ale także i po łuku. Do wykrywania wszelkich przeszkód natułanych na trasie przewiertu wykorzystuje się specjalną głowicę wyposażoną w szereg czujników. Do właściwego wykopania przewiertu wykorzystywane są albo tradycyjne wiertła, albo też tak zwane krety pneumatyczne. Rodzaj wiertła jest zaś uzależniony głownie od rodzaju terenu, na którym przewiert jest wykonywany. Jeżeli przewierty zostaną wykonane w odpowiedni sposób z użyciem wysokiej jakości sprzętu, można  całkowicie uniknąć osunięć gruntu, a także uszkodzenia nawierzchni, co w przypadku wykopów odkrywkowych byłoby nieuniknione.

Prace związane z budową czy remontem instalacji podziemnych nie myszą być związane z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Kluczowy jest jednak wybór odpowiedniego sposobu na wykonywanie takich prac. Obecnie wykopy odkrywkowe porzuca się na rzecz przekopów pod poziomem gruntu, z użyciem nowoczesnej sondy i wiertła.