Narzędzia do precyzyjnych pomiarów

Parametrami wymagającymi precyzyjnego pomiaru są siła nacisku, siła ciągu i masa. Do tego celu służą siłomierze, inaczej nazywane dynamometrami. Przyrządy te są stosowane w przemyśle, w laboratoriach, a przede wszystkim do kontroli jakości w firmach produkcyjnych. Specjalistyczne siłomierze mogą być analogowe i cyfrowe. Odmianą siłomierzy są niutonometry, czyli rozbudowane stanowiska testowe.

Jak wykorzystywane są siłomierze?

precyzyjne siłomierzeSiłomierze analogowe wykorzystywane są w laboratoriach szkolnych i akademickich do celów dydaktycznych, rzadziej w przemyśle. Tutaj powszechne zastosowanie maja precyzyjne siłomierze cyfrowe oraz niutonometry. Te ostatnie stosuje się głównie w przemysłach kosmetycznym i farmaceutycznym, jako stanowiska testowe.  Siłomierze cyfrowe przeznaczone są przede wszystkim do badania wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie. Można je stosować do testowania części seryjnych. Siłomierze wykorzystujemy także w warunkach domowych stosując wagę sprężynową. We wszystkich dziedzinach życia, w różnych okolicznościach, dokonywany jest pomiar siły, czyli używany jest dynamometr, w którejś wersji. Występująca w pierwszych siłomierzach wydłużająca się pod wpływem siły sprężyna, została zastąpiona przez precyzyjne czujniki siły, a wskazówkę poruszającą się po wyskalowanej podziałce, zastąpił wyświetlacz elektryczny. Siłomierze występują również w profesjonalnych zakładach rehabilitacyjnych. Niewątpliwie najważniejsze jest stosowanie dynamometrów do kontroli odpowiednich parametrów w firmach produkujących sprzęty użytkowe, narzędzia i przedmioty osobiste. Tutaj wszystko musi odpowiadać założeniom projektowym i normom, w przeciwnym razie, brak potwierdzenia dotrzymania parametrów, może być przyczyną wypadków. Produkcja tych przyrządów jest bardzo rozbudowana, a producenci doskonalą swoje wyroby. W coraz większym zakresie wykorzystywana jest elektronika i staja się one coraz bardziej precyzyjne. Uzyskane wyniki podawane są nie tylko w jednostkach SI, lecz często również w regionalnych. Ze względu na tak powszechne wykorzystywanie tych urządzeń, ich dostępność jest równie szeroka, a i ceny akceptowalne.

Preferowany jest zakup internetowy w sklepach on-line i bezpośrednio u producentów. Specjalistyczne sklepy tradycyjne też są dobrze zaopatrzone. Przyrządy pokrewne, czyli różnego typu wagi, funkcjonujące na tej samej zasadzie co siłomierze, są równie dostępne, a niektóre, można powiedzieć, są atrakcyjne cenowo. Co prawda wagi zaliczane są zwykle do  przedmiotów użytkowych, a nie urządzeń pomiarowych, ale ich funkcjonowanie polega właśnie na pomiarze wagi.