Nowoczesne bramy automatyczne

Nasze centrum dystrybucyjne posiada jedną z najbardziej nietypowych konstrukcji, jakie można zobaczyć w przemysłowych obiektach logistycznych. Nie posiada bowiem żadnych ramp załadowczych, gdyż proces przeładunku towarów na samochodach transportowych odbywa się w całości wewnątrz hali magazynu. Często powodowało to mnóstwo problemów, zwłaszcza z koniecznością ciągłego dozoru bram wjazdowych na poszczególne stanowiska.

Zautomatyzowane bramy przemysłowe

odporne bramy przemysłowe w wielkopolscePo niedawnej modernizacji wyposażenia, problem bram został całkowicie rozwiązany, gdyż stare bramy, całkowicie ręczne, zostały zastąpione nowymi, automatycznymi wariantami. By zastąpić starego typu bramy wjazdowe, zamówiliśmy odporne bramy przemysłowe w Wielkopolsce, u producenta wyposażenia przemysłowego, w którego ofercie znajdowały się zarówno same bramy, jak i kompletne systemy przeładunkowe. Nowe bramy, w przeciwieństwie do starych wariantów, są całkowicie automatyczne. Dzięki fotokomórkom i czujnikom odległości, jakie są integralną częścią prowadnic bram, segmenty bramy są samoczynnie podnoszone po wykryciu pojazdu ustawiającego się do wjazdu na teren magazynu. Na dodatek, są one połączone z podobnymi czujnikami, skierowanymi do wewnątrz hali, dzięki którym wjazd możliwy jest tylko na stanowisko w danym momencie wolne. Taki system ułatwia zdecydowanie wykonywanie wszelkich zadań związanych z ruchem pojazdów, zwalniając pracowników od konieczności ciągłego monitorowania podjazdów i otwierania ciężkich bram starego typu. Bramy są również bardzo szczelne, znacznie poprawiając skuteczność działania systemu klimatyzacji, który do tej pory działał w dość ograniczonym stopniu, zwłaszcza podczas przeładunku w najgorętsze czy najzimniejsze dni, gdy nieszczelność starych stalowych bram widocznie pogarszała możliwości klimatyzacji wnętrza magazynu, czasem powodując bardzo duży dyskomfort podczas przeładunku pojazdów. Mimo automatyzacji, bramy mogą być sterowane ręcznie, za pomocą paneli, a wykrywacze ruchu wyłączone.

Możliwa jest również całkowita blokada dostępu do wnętrza obiektu, która uruchamiana jest automatycznie w momencie wywołania jakiegokolwiek alarmu na terenie magazynu. Nowoczesne bramy posiadają również jeszcze jedno udogodnienie, które jest bardzo doceniane przez pracowników, a mianowicie drzwi dostępowe, umieszczone na najniższej części segmentów bramy. Umożliwiają one szybki dostęp do terenu poza magazynem, zwłaszcza przeznaczonego na postój samochodów transportowych, bez konieczności otwierania całej bramy.