Nowoczesne modele analizatorów sieci

 

Odpowiednio dobrane przyrządy pomiarowe umożliwiają ocenę parametrów zasilania pod kątem spełniania wymagań normy PN-EN 50160:2010. Istotny jest fakt, iż energia elektryczna na nieodpowiednim poziomie może stać się przyczyną szeregu negatywnych konsekwencji, jak na przykład zaburzenia pracy napędów elektrycznych, migotanie źródeł światła czy uszkodzenia czułych na zmiany parametrów zasilania odbiorników. Z tego powodu tak znacząca jest kontrola poszczególnych parametrów.

Dobór nowoczesnych analizatorów parametrów sieci

nowoczesne analizatory parametrów sieciEnergia elektryczna, która nie spełnia określonych wymagań, może powodować niestabilne działanie urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Takie zjawiska są niekorzystne zarówno w zakładach przemysłowych, jakie realizują złożone procesy produkcyjne, jak i w przypadku gospodarstw domowych i innych użytkowników energii elektrycznej. Na jakość samej energii elektrycznej wpływa jej wartość, występowanie wahań, a także częstotliwość i skoki napięcia. Pogorszenie warunków pracy w przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wpływ mogą mieć także asymetrie napięcia, przerwy w zasilaniu czy asymetrie napięcia. Warto wybrać dobre jakościowo i sprawdzone nowoczesne analizatory parametrów sieci. Oferta rynkowa w tym zakresie jest bardzo bogata. Mamy możliwość wyboru urządzeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W zależności od zapotrzebowania, możliwe jest dobranie analizatorów stacjonarnych oraz mobilnych. W takim wypadku obwody pomiarowe podłącza się bezpośrednio albo pośrednio przy zastosowaniu przekładników pomiarowych. Uzupełnieniem oferty są również różnorodne akcesoria, takie jak krokodylki czy cęgi. Natomiast prowadzenie analizy danych wspiera specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Najpowszechniej analizatory jakości zasilania stosowane są przez służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach przemysłowych, w firmach zajmujących się energetyką zawodową, jak również w wielu innych podmiotach, w których dokonuje się analiz jakości zasilania. Nowoczesne analizatory posiadają po kilka kanałów wejściowych. Wszelkie pojawiające się nieprawidłowości mierzone są przedziale czasowym. Warto również pamiętać o pomiarze produktów, które są nieustalone, o wysokiej częstotliwości.

Podsumowując, aby dostarczana do urządzeń elektrycznych i elektronicznych energia elektryczna spełniała określone normy, konieczne jest regularne sprawdzanie różnych jej parametrów. Oferowane na rynku analizatory mogą być wykorzystywane w przypadku sieci jednofazowych oraz trójfazowych, w systemach trójprzewodowych i czteroprzewodowych, jak również w sieciach z układem Arona.