Proces windykacji należności

Wiele osób słysząc słowo windykacja ma co do zasady negatywne skojarzenia. Nie ma się czemu dziwić, gdyż windykacja jest procesem, który z uwagi na cel, jakim jest odzyskanie należności w postaci środków pieniężnych, rzadziej konkretnych przedmiotów polega na częściowym przymusie, który powinien prowadzić do wywiązania się dłużnika z zobowiązania, które przyjął z uwagi na zawartą umowę z podmiotem, jakim jest w tym stosunku prawnym wierzyciel. Nie mniej jednak ujmując temat prościej windykacja polega na próbie odzyskania zaległych płatności od dłużnika.

Jak przebiega proces windykacji

pełnoprawna windykacja w WarszawieW Polsce działania windykacyjne mogą wykonywać dwa rodzaje podmiotów. Jednym z nich jest komornik sądowy. Działa on na wniosek wierzyciela, na podstawie wydanego przez sąd wyroku, który określany jest mianem tytułu wykonawczego. Drugą kategorią podmiotów, które są w stanie wykonywać tego rodzaju działania są firmy windykacyjne. W praktyce są to kancelarie prawne, które specjalizują się w procesie windykacji. Zatem jak widać tylko te dwie kategorie podmiotów mogą prowadzić proces taki jak pełnoprawna windykacja w Warszawie działa bardzo dużo kancelarii tego typu. Niektóre z nich reprezentują interesy bardzo dużych podmiotów. Są to zazwyczaj firmy znane niemal każdemu przeciętnemu Polakowi. Pokazuje to tylko dwie kwestie. Pierwszą z nich jest profesjonalizm tego rodzaju firm. Drugą niestety brak terminowości spłaty zobowiązań przez wiele osób fizycznych, ale także przez podmioty gospodarcze. W związku z tym należy przyjrzeć się w jaki sposób przebiega windykacja należności. Pierwszym etapem jest windykacja przed sądowa. Jest to zakres polubownych działań, które mają skłonić dłużnika do spłaty zobowiązania w sposób dobrowolny. Nie dochodzi tutaj do użycia środków przymusu w postaci wyroku sądowego, czy działań komornika. Nie mniej jednak firma windykacyjna na kolejnych etapach ma prawo wystąpić do sądu, czy złożyć wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Są to już kolejne etapy postępowań, które mogą być podjęte przez firmy windykacyjne.

W związku z tym jeżeli jesteśmy wierzycielem możemy powierzyć prowadzenie całego procesu windykacji takiej firmie. Bardzo często dzięki bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu tego rodzaju działania okazują się skuteczne. W związku z tym firmy windykacyjne są w stanie odzyskać dla nas zaległości, których nie bylibyśmy w stanie odzyskać na własną rękę. W związku z tym firmy windykacyjne zazwyczaj mają bardzo dużo różnych klientów. Wśród nich można wymienić zarówno znane podmioty, jak również osoby fizyczne.