Produkcja nowoczesnych hal przemysłowych

 

Rozwój gospodarczy i wzrost konkurencji na rynku krajowym oraz międzynarodowym sprawia, że firmy muszą stale inwestować w swoją strukturę, żeby mieć szansę nie tylko na rozwój, ale też utrzymanie swojej pozycji. Park maszynowy, budynki i pracownicy to tylko niektóre obszary, w które pracodawcy muszą stale inwestować, żeby zapewnić odpowiednie warunki do poprawy wyników swoich przedsiębiorstw. Firmy rywalizują ze sobą w każdej branży, dlatego znając sytuację na rynku same też stawiają warunki swoim kontrahentom.

Wymogi stawiane producentom hal

hale producentNapływ środków unijnych w ostatnich kilkunastu latach spowodował nie tylko znaczny wzrost inwestycji w Polsce, ale także wymusił na inwestorach budowę budynków spełniających określone kryteria, których nie spełnienie mogło grozić koniecznością zwrotu dopłat ze środków europejskich. Takie wymogi były wprawdzie utrudnieniem dla inwestorów, ponieważ podnosiły koszty budowy, ale z drugiej strony spowodowały zdecydowaną poprawę jakości stawianych obiektów, dzięki czemu zmniejszał się dystans dzielący nasz kraj od państw zachodniej Europy. Miało to duży wpływ na podejście firm realizujących inwestycje. Oferując nowoczesne hale producent musiał spełnić szereg wymogów określonych w specyfikacji, dotyczących konstrukcji budynku, bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt hali musiał obejmować zaplecze socjalne o określonych parametrach oraz zapewniać odpowiednią izolację dostosowaną do przewidywanego przeznaczenia budowanego obiektu. W przypadku hal wysokiego składowania producenci musieli zapewnić materiały odporne na napór śniegu, z uwagi na ponadprzeciętną wysokość takich konstrukcji. Specjalne wymogi dotyczyły także hal z wydzielonymi sektorami, które musiały być oddzielone specjalnymi ścianami o zwiększonych właściwościach zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru. Tak jak w przypadku innych nowoczesnych budynków, producenci hal magazynowych zwracali i zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracujących w nich osób, dlatego standardem stały się specjalne wyjścia ewakuacyjne otwierające się automatycznie w przypadku wykrycia zagrożenia.

Zmiana, jaka dotknęła producentów hal przemysłowych i innych budynków powstających przy udziale środków z funduszy europejskich miała duży wpływ na branżę, jednak w ostatecznym rozrachunku przyniosła duże korzyści zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców. Ci pierwsi zyskiwali budynki spełniające wysokie standardy europejskie, dzięki czemu zmniejszało się ryzyko ujawniania się wad ukrytych, ci drudzy mogli z kolei liczyć na lepsze zyski wskutek kosztom wygenerowanym przez rygorystyczne przepisy.