Produkty przeciwpożarowe – wybierajmy mądrze

Hydranty znajdują się w każdym mieście, na każdej ulicy i w wielu budynkach. Zabezpieczenie przeciwpożarowe jest niezwykle istotne. Pożar jest w stanie błyskawicznie zniszczyć nawet duże i bardzo nowoczesne miasto. Są na szczęście firmy, które zajmują się przystosowaniem m.in. budynków do norm przeciwpożarowych. Mamy obowiązek tych norm przestrzegać, z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych. Co jednak wiemy o zabezpieczeniach przeciwpożarowych? Co na takie zabezpieczenia się składa?

Produkty przeciwpożarowe pomagają ratować życie

Promat - produktyW naszym kraju normy przeciwpożarowe reguluje Ustawa Prawo Budowlane oraz Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej. Wszystkie obiekty muszą być do tych ustaw dostosowane. Zasadami do których należy się stosować są m.in. utrzymanie urządzenia przeciwpożarowego i gaśnicy w dobrym stanie, wyposażenie obiektów w wyłączniki prądu, umieszczenie na widoku instrukcji postępowania podczas pożaru itp. Wszelkiego rodzaju instalacje powinny być kontrolowane regularnie. Artykułami, które pomagają w przeciwdziałaniu pożarom są na przykład farby, płyty, natryski, szkło ogniochronne itp. W taki asortyment zaopatrzone są różnorodne firmy, zajmujące się ochroną przeciwpożarową. Promat – produkty ognioodporne produkowane są przez tę firmę od wielu lat. Promat posiada w swoich zasobach powyżej wymienione produkty, jak i wiele, wiele innych. Jednym z istotnych elementów, przy pomocy których można sobie poradzić z pożarem, są hydranty, które Promat również ma w swojej ofercie. Hydranty, to urządzenia umożliwiające gaszenie pożaru poprzez bezpośredni dostęp do wody pod ciśnieniem. Hydranty także muszą spełniać określone w rozporządzeniach normy. Każdy hydrant posiada zawór. Niezbędne jest również złącze, które umożliwia podłączenie węża. Dzięki przepisom przeciwpożarowym ewakuacja budynku w przypadku pożaru może przebiegać sprawniej. Przepisy te stwarzają również szansę na uratowanie wielu żyć oraz mają zapobiegać zniszczeniom budynków. Właściciel budynku jak i pracownicy powinni być zaznajomieni z przepisami przeciwpożarowymi. Sposób postępowania na wypadek pożaru powinien być z góry ustalony i przećwiczony. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być często sprawdzane i konserwowane. 

Podsumowując, pożary zdarzają się niestety dość często. Nasze miasta powinny być jednak na nie przygotowane. Jeśli nie zaniedbamy przygotowań, powinniśmy wyjść cało z opresji. Przy odpowiednim postępowaniu w razie pożaru może się udać uratować również ludzkie mienie. Produkty będące elementem ochrony przeciwpożarowej powinny być często doglądane. Ich najwyższa jakość jest niezbędna, dlatego kupując je korzystajmy z usług tylko znanych i cenionych firm, jak np. Promat. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze.