Rodzaje audytów kontrolnych

Każdy budynek, w którym mają przebywać ludzie musi być wyposażony w odpowiednie instalacje zapewniające odpowiedni komfort oraz bezpieczeństwo. Podstawowymi systemami instalowanymi w budynkach są między innymi: ogrzewanie, wentylacja, wodociągi czy elektryka. Niemniej jednak w niektórych przypadkach zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych systemów. Potrzeba ta ma często podłoże prawne. W aktualnie obowiązujących przepisach zawarte są bowiem adnotacje w jakich obiektach muszą być stosowane chociażby instalacje przeciwpożarowe.

Rola audytora zabezpieczeń przeciwpożarowych

audyty ppożZastosowanie takich systemów jest niezbędne w obiektach, gdzie masowo mogą przebywać ludzie. Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, muzea, galerie handlowe czy kina. W takich miejscach koniecznie należy zastosować urządzenia, które pozwolą szybko wykryć zagrożenie i przekazać informację do stosownych służb. Każde urządzenie pracujące w systemie sygnalizacji pożaru musi być odpowiednio przebadane w celu stwierdzenia jego zgodności z aktualnie obowiązującymi normami oraz aktami prawnymi. Co więcej projektanci muszą rozmieszczać sprzęt zgodnie z wymogami oraz dobrą praktyką. Niemniej jednak po wykonaniu instalacji, a przed odbiorem budynku koniecznym jest sprawdzenie jakości i poprawności wykonania budynku. W tym celu wykonywane są uruchomienia oraz testy, a następnie audyty ppoż, które mają na celu sprawdzenie obiektu pod kątem wszystkich wymogów prawnych oraz wytycznych. Audyty mają na celu sprawdzenie nie tylko urządzeń oraz ich rozmieszczenia lecz również oznakowania dróg ewakuacyjnych czy rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Mogą one być wykonywane jedynie przez uprawnione do tego celu osoby, które posiadają bardzo duże doświadczenie oraz kompetencje. Audytorzy powinni również cieszyć się nienaganną opinią oraz posiadać odpowiednie uprawnienia. Oprócz tego muszą oni mieć stosowne certyfikaty potwierdzające kompetencje.

Istnieją różne rodzaje kontroli. Warto dodać, że możliwe jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Podczas wykonywania wewnętrznego sprawdzenia wysyłana jest ekipa wytypowana spośród pracowników danej firmy, która zarządza budynkiem. Audyt zewnętrzny prowadzą niezależne instytucje, które posiadają moc prawną do realizacji takich przedsięwzięć. Wewnętrzna kontrola poprzedza często audyt prawidłowy czyli zewnętrzny. Pozwala to wyłapać niektóre błędy oraz usunąć je przed właściwą kontrolą. Bardzo ważnym czynnikiem jest dopuszczenie obiektu do użytku. Żeby to osiągnąć trzeba wzorowo przejść wszelkie niezbędne odbiory oraz kontrole instytucji do tego celu powołanych.