Skuteczne leczenie alkoholizmu

 

Alkohol to substancja psychoaktywna z którą mamy kontakt przez cale życie. Już od urodzenia spotykamy go na różnych imprezach czy uroczystościach a czasami nawet bez okazji. Jest ogólnie dostępny i tolerowany. Wbrew przekonaniom i krążącym opinią nie poprawia nastroju, wręcz przeciwnie jest depresantem. Nie pomaga też w nawiązywaniu nowych kontaktów i nie ułatwia rozwiązywania problemów. Natomiast bardzo szybko uzależnia i jest przyczyną wielu nieszczęść i tragedii.

Hipnoza wyleczy z alkoholizmu

metoda na leczenie alkoholizmu hipnoząAlkoholizm traktowany jest jak choroba społeczna, zarówno diagnostyka jak i leczenie oraz terapia są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jedynym warunkiem jaki należy spełnić aby poddać się skutecznemu leczeniu jest całkowicie świadoma i dobrowolna zgoda na podjęcie leczenia oraz całkowita trzeźwość w chwili zgłoszenia się na diagnostykę. Alkoholizm jak każde uzależnienie jest bardzo trudne do wyleczenia, wymaga bardzo dużej dyscypliny i silnej woli. Niezbędne jest również wsparcie kogoś bliskiego. Zazwyczaj już samo zrozumienie istoty choroby oraz akceptacja jej i przyznanie się do nałogu to duże wyzwanie dla osoby uzależnionej. Potrzeba wiele cierpliwości aby alkoholik przyznał się do swych słabości i dobrowolnie zdecydował na leczenie. Czasami bardzo wiele traci i zostaje zupełnie sam ponieważ osoba współuzależniona nie ma łatwego życia u boku nałogowca. Dzisiejsza medycyna dysponuje wieloma sprawdzonymi i efektownymi metodami terapeutycznymi. Jednak nie zawsze przynoszą one pożądane rezultaty, dlatego też ostatnio bardzo modna stała się metoda na leczenie alkoholizmu hipnozą, może ona wspomagać tradycyjną terapię. Hipnoza jako metoda lecznicza stosowana jest od bardzo dawna i przynosi dobre rezultaty co potwierdzają przeprowadzone badania.  Wprawdzie ma swoich przeciwników i zwolenników ponieważ nadal budzi kontrowersje. Głównie chodzi tutaj o stan podobny do snu oraz podporządkowanie woli usypianego osobie usypiającej. Właśnie ten trans budzi u wielu osób niepokój. Należy jednak pamiętać iż zabiegi przeprowadzane są w renomowanych poradniach medycyny alternatywnej pod okiem doświadczonego i godnego zaufania hipnoterapeuty.

W czasie ich trwania dochodzi do zredukowania przymusu picia poprzez wytworzenie awersji do alkoholu. Pacjent nabywa umiejętności niezbędne do życia w trzeźwości. Z badań wynika że około sześćdziesięciu procent pacjentów przechodzi terapię pomyślnie z zadowalającym efektem. Aby z niej skorzystać wystarczy nawiązać kontakt z poradnią medycyny alternatywnej u umówić się na spotkanie. Po przeprowadzonym wywiadzie zostaniemy poddani serii zabiegów z których każdy trwa około dwóch godzin.