Szybkie czyszczenie osadnika

Usprawnienie funkcjonowania działania sieci kanalizacyjnych nie ogranicza się do samego udrażniania rur. Oczyszczenia też wymagają urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie ścieków zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Czyszczenie osadników w separatorach to bardzo ważne zadanie, które powinno być wykonywane przez firmę z wyszkoloną kadrą i specjalistycznym sprzętem. Zalegające osady mogą być bardzo szkodliwe, ponieważ najczęściej charakteryzują się wysokim stężeniem węglowodorów ropopodobnych oraz zawiesin ogólnych. 

Jak czyścić osadnik?

czyszczenie osadnikówDobry osadnik gnilny to najważniejszy element przydomowej oczyszczalni ścieków. Zachodzą w nim podstawowe procesy oczyszczania ścieków, które polegają na mechanicznym oddzieleniu części stałych od nieczystości oraz wstępnej stabilizacji osadów. Stałe cząstki zanieczyszczeń opadają na dno zbiornika, wykorzystując przy tym siłę grawitacji. Zjawisko to jest nazywane sedymentacją. Sedymentacja uzupełniona jest procesem flotacji, czyli unoszeniem zawiesiny na powierzchnię w wyniku siły wyporu. W wyniku sedymentacji dochodzi do rozdzielenia osadu stałego z dna od szarej wody, która podlega kolejnym procesom oczyszczania w następnych fazach. Na jej powierzchni tworzy się kożuch. W osadniku gnilnym aktywne są mikroorganizmy beztlenowe, które rozpoczynają proces fermentacji psychrofilnej osadu. Zanieczyszczony osad z dna zbiornika gnilnego jest odpadem niebezpiecznym i musi być regularnie usuwany przez wyspecjalizowane firmy. Czyszczenie osadników gnilnych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Częstotliwość wywozu odpadów ma bezpośredni wpływ na jakość ścieków w obiegu. Poziom osadów w zbiorniku należy systematycznie kontrolować i w razie konieczności skontaktować się z firmą, dysponującą odpowiednimi pojazdami do opróżniania zbiorników gnilnych. Czyszczenie osadników odbywa się w dwóch etapach i przeprowadzane jest metodą podciśnieniową za pomocą specjalistycznych pojazdów typu WUKO.

Początkowo, osadnik,  jest oczyszczany za pomocą elastycznych węży ssawnych i pompy próżniowej, która wytwarza podciśnienie. Zanieczyszczenia z dna osadnika odsysane są do zbiornika pojazdu, Drugim etapem jest oczyszczanie ścianek osadnika. Wykorzystuje się w tym celu wodę pod wysokim ciśnieniem, kierowaną za pomocą dysz ciśnieniowych. Resztki zanieczyszczeń zostają wypłukane, a powstała zawiesina osadu może zostać ponownie zassana przez pojazd WUKO. Czyszczenie osadników tą metodą jest szybkie i bardzo wydajne.