Układanie betonu asfaltowego na drogach

Proces budowy drogi kończy się układaniem warstw nawierzchni po których poruszają się pojazdy. W naszym kraju główną technologią układania tych warstw jest technologia asfaltowa. Pod tym pojęciem mamy rozumieć zastosowanie na nawierzchnie dróg takich materiałów, w których głównym lepiszczem trzymającym wszystko do kupy jest asfalt drogowy produkowany w rafineriach. Jest to dość trudna i bardzo zaawansowana technologia.

Proces wbudowania betonu asfaltowego na drogi

beton asfaltowy na drogiNajczęściej wbudowywanym materiałem, stosowanym w nawierzchniach drogowych jest beton asfaltowy. Jest to połączenie kruszyw, otoczonych lepiszczem stanowiącym materiał spajający. Proces wbudowywania takiej mieszanki zaczyna się od odpowiedniego zaprojektowania jej składu. Na podstawie badań laboratoryjnych określa się wzajemne proporcje kruszyw, wypełniacza, asfaltu i ewentualnych dodatków. Gotową receptę podaje się do zakładu produkcyjnego, w którym tworzone są mieszanki. Charakter produkcji mieszanek jest taki, że należy je tworzyć na bieżąco bezpośrednio przed wbudowaniem, ponieważ wykonuje się je w technologii na gorąco, czyli przy bardzo wysokich temperaturach. Po wyprodukowaniu mieszanka zaczyna stygnąć i gdy będzie miała już temperaturę otoczenia, to osiągnie ona stała konsystencję. Dlatego mieszankę mineralno asfaltową zamawia się na bieżąco. Wytwórnie mieszanek to potężne maszyny mieszające wszystkie składniki i dozujące kruszywa w odpowiedniej proporcji. Kruszywo przed wymieszaniem suszy się za pomocą specjalnych palników. Wydajność współczesnych wytwórni jest obecnie bardzo wysoka i wynosi od 120 do nawet 400 ton na godzinę. To liczba wystarczająca, aby wybudować kilka kilometrów drogi dziennie. Współczesny beton asfaltowy na drogi to produkt bardzo zaawansowany, do tego taki, co do którego ważne jest przestrzeganie technologii podczas wbudowywania. Dotyczy to zwłaszcza utrzymywania temperatur. Wyprodukowana mieszanka jest przewożona na budowę na ciężarówkach będących jednocześnie wywrotkami.

Na miejscu mieszankę wysypuje się do rozkładarki, która nadaje nawierzchni profil, wygładza ją i wstępnie zagęszcza. Za rozkładarką poruszają się walce, których zadaniem jest zarówno zagęszczanie jak i wygładzanie nawierzchni. To one pełnią najważniejszą rolę w prawidłowym wykonaniu warstwy. Mieszankę wałuje się aż do momentu osiągnięcia wystarczająco niskiej temperatury, wtedy właśnie następuje koniec procesu układania i można po takiej drodze puścić ruch samochodowy. Następuje to zwykle kilka godzin po rozpoczęciu wbudowywania.