Wykorzystanie środków unijnych w Toruniu

 

Patrząc na to co dzieje się w miastach zlokalizowanych na terenie naszego województwa mogę śmiało stwierdzić, że Toruń najlepiej radzi sobie w dziedzinie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Być może przyczyną tego jest zlokalizowany na terenie miasta Urząd Marszałkowski, a być może dość duża wiedza i doświadczenie podmiotów realizujących inwestycje, ale trzeba przyznać, że idzie temu miastu to wszystko naprawdę nieźle.

Realizacja projektów unijnych w Toruniu

projekty unijne w ToruniuJak wiadomo Toruń to bardzo bogate miasto jeśli chodzi o dziedzictwo kulturalne z wieloma ośrodkami zajmującymi się tym zagadnieniem. Dbając o to w tym mieście dość dużą wagę przykłada się do utrzymania i promowania tego dziedzictwa i to nierzadko przy wsparciu projektów unijnych. Z pieniędzy pochodzących z dotacji wykonana została rewitalizacja sporej części starego miasta i wiele innych obiektów kulturalnych. Wszystkie projekty unijne w Toruniu realizowane są w oparciu o wytyczne Urzędu Marszałkowskiego, który wytyczył kierunek wydawania pieniędzy pochodzących z dotacji. Dużą rolę przykłada się także do poprawienia komunikacji w mieście, gdyż dla wielu osób od lat stanowiło to duży problem. Przy zastosowaniu środków pochodzących z wspólnoty zdołano wybudować dodatkowy most samochodowy przez Wisłę, dzięki czemu dla części miasta skróciła się podróż na druga stronę rzeki. Również inne projekty komunikacyjne uzyskują dość duże dotacje na ich realizacje co widać dla osób, które od wielu lat obserwują zmieniającą się panoramę miasta. Mieszkańcy także korzystają z funduszy europejskich, gdyż osoby prawne piszą projekty na realizacje ich celów. I tak przedsiębiorcy realizują z tych pieniędzy inwestycje biznesowe, natomiast inne instytucje własne cele. Ze środków unijnych powstają boiska sportowe, parki rekreacyjne, pielęgnuje się zieleń miejską i modernizuje infrastrukturę. Praktycznie dla każdej dziedziny jest możliwość pozyskania dotacji, co tak bardzo usprawnia funkcjonowanie miasta. Oczywiście żeby realizować projekty unijne potrzebne jest odpowiednie napisanie projektu, a w tym pomogą nam biura zlokalizowane w Urzędzie Marszałkowskim.

Obserwując inne miasta w Polsce uważam, że Toruń znajduje się w czołówce jeśli chodzi o realizacje projektów ze środków unijnych. Dla większości projektów wystarczy tylko niewielki procent wkładu własnego, aby uzyskać dofinansowanie. Dzięki temu przy pomocy niewielkiego wkładu własnego można zrealizować naprawdę duże inwestycje. Można powiedzieć, że jesteśmy w stanie zrealizować coś nawet do dziesięciu razy taniej, a to jest już bardzo korzystne wykorzystanie własnych środków.