Wykrywanie aplikacji monitorujących telefon

 

Programy monitorujące połączenia telefoniczne są przede wszystkim używane przez agencje detektywistyczne w celu gromadzenia informacji o osobach objętych dozorem. Jako takie wymagają więc pozwolenia na ich użycie, i stosowane są wyłącznie w momencie w którym konwencjonalne metody zbierania danych nie przynoszą zadowalającego efektu. Nie oznacza to jednak iż owe programy nie mogą dostać się w niepowołane ręce i nie są używane w celach szkodliwych.

Usuwanie podsłuchów z urządzeń przenośnych

wykrywanie podsłuchówNiejednokrotnie zdarzało się iż programy do monitorowania połączeń używane były do podsłuchiwania prywatnych rozmów, lub też konferencji biznesowych. Właściciele urządzeń, którzy podejrzewają możliwość założenia podsłuchu w telefonie najczęściej samodzielnie próbują usunąć takowy program, co nie zawsze może przynieść oczekiwany skutek. Oprogramowanie jest bowiem często zamaskowane lub scalone z plikami systemowymi, więc wszelkie działania mające na celu jego skasowanie mogą wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia. Wykrywanie podsłuchów oraz ich usuwanie jest więc dość częstą usługą, przeprowadzaną przez agencje detektywistyczne i współpracujące z nimi salony telefoniczne, jak również przez służby mundurowe. W wielu przypadkach, wykrycie programu jest możliwe przy użyciu standardowego oprogramowania antywirusowego, które rozpoznaje aplikację jako program monitorujący. Dzięki programom antywirusowym jest możliwe również bardzo szybkie usunięcie oprogramowania podsłuchowego oraz przywrócenie systemu do stanu pierwotnego. Z racji iż do osób niepowołanych trafiają przede wszystkim programy przestarzałe, łatwe do usunięcia, proces nie jest szczególnie długotrwały ani też skomplikowany. Wygląda jednak inaczej gdy na urządzeniu założono nowocześniejszą wersję oprogramowania monitorującego, wymagającą o wiele większego nakładu pracy i znacznie lepszych narzędzi. Często potrzebne są zaawansowane programy zarządzania plikami wewnętrznymi oraz systemowymi.

Jeśli taka aplikacja zostanie wykryta, najczęściej potrzebne jest całkowite oczyszczenie pamięci wewnętrznej urządzenia, łącznie z zasobami systemowymi oprogramowania sterującego urządzeniem. Dzięki nowoczesnym programom oczyszczającym można co prawda podjąć próby skasowania wszystkich elementów składowych oprogramowania podsłuchowego, aczkolwiek specjaliści często wspominają iż całkowite wyczyszczenie pamięci i postawienie nowego systemu operacyjnego jest najskuteczniejszą metodą pozbycia się szkodliwego oprogramowania podsłuchowego.