Wysokość odszkodowań powypadkowych

Jednym z najważniejszych celów zawierania ubezpieczeń jest zabezpieczenie samego siebie lub swojej firmy w przypadku wypadku losowego, dzięki czemu nie będziemy musieli sami poradzić sobie z finansowymi skutkami tego typu zdarzenia. Niedocenianym, ale równie istotnym celem zawierania umówi ubezpieczenia jest zwieranie polis od odpowiedzialności cywilnej, które chronią nas jako osoby odpowiedzialne za naprawienie szkody osobie trzeciej. To właśnie polisy OC stanowią dopełnienie zasady pełności i realności ochrony ubezpieczeniowej. 

Wysokie odszkodowania po wypadkach

godne odszkodowania powypadkoweBrak świadomości ubezpieczeniowej Polaków dotyczącej ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest naprawdę niepokojąca i działająca na ich niekorzyść, ponieważ to z tych polis mogą liczyć na godne odszkodowania powypadkowe i to nie tylko w przypadku zdarzeń komunikacyjnych. Polisy odpowiedzialności cywilnej obowiązkowo posiadać muszą też przedstawiciele wolnych zwodów, jak lekarze, pielęgniarki, brokerzy i multiagenci ubezpieczeniowi, adwokaci, czy biegli rewidenci. Praktycznie każde przedsiębiorstwo posiada też polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, z której likwidowane są między innymi szkody, które poniosą pracownicy tych firm w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Polisy OC często zawierane są na wielomilionowe sumy gwarancyjne, ponieważ szkoda osobowa może wiązać się z wypłatą na rzecz poszkodowanego bardzo wysokiego odszkodowania, a czasami nawet dożywotniej renty w przypadku, gdy w wyniki zdarzenia ubezpieczeniowego poszkodowany stał się osobą niepełnosprawną, która nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej. W takiej sytuacji odszkodowania osiągają największe kwoty, ponieważ poza rentą będącej zadośćuczynieniem utraty możliwości zarabiania przez osobę poszkodowaną, to dodatkowo pokrywają też koszty ewentualnej, czasem wieloletniej rehabilitacji, koszty dostosowania domu czy samochodu do nowych ograniczeń fizycznych poszkodowanego oraz jednorazową kwotę zadośćuczynienia za doznany ból i krzywdę.

Wypadki w pracy zdarzają się w Polsce niemal codziennie, dlatego szanujące się firmy nie mogą sobie pozwolić na brak posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej, która chroniłaby je przed koniecznością ponoszenia finansowych skutków takich zdarzeń. Takie sprawy często kończą się w sądzie, gdzie poszkodowani wspierani przez kancelarie odszkodowawcze walczą o godne odszkodowania, które mają pozwolić im na dalsze życie w nowych realiach wynikających z wypadku.