Zastosowanie elastycznych kompensatorów tkaninowych w przemyśle

Technologia produkcji maszyn musi uwzględniać wszelkie możliwości pracy maszyny. Projektanci projektując model urządzenia muszą zdawać sobie sprawę z obciążeń jakie występują w maszynie i naprężeń powstałych na przekrojach jej elementów. Dzięki temu są w stanie dobrać odpowiedni materiał i technologie w jakiej może być projektowana maszyna. Studenci studiów mechanicznych od samego początku uczą się jak sobie poradzić z niektórymi rozwiązaniami.

Kompensator tkaninowy elastyczny w maszynach przemysłowych

Kompensatory tkaninowe elastyczneNiektóre urządzenia składają się tak naprawdę z połączonego ze sobą zespołu maszyn. Szczególnie w ten sposób działają technologiczne jak linie produkcyjne lub wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych. Tak maszyna składa się ze zbioru maszyn pracujących niezależnie, ale jednocześnie współpracujących ze sobą w wykonaniu jakiegoś zadania. Na przykład w celu wytworzenia jakiegoś produktu. Buduje się jako odrębne maszyny ze względów mechanicznych ponieważ tak duże zespoły, gdyby pracowały jako jedna na sztywno połączona maszyna generowałyby zbyt duże naprężenia na niektórych elementach. Maszyny z reguły połączone są kanałami produkcyjnymi lub rurociągami. Te pierwsze łączone są ze sobą za sprawą buforów zwanych kompensatorami, które występują w różnej konfiguracji. Kompensatory tkaninowe elastyczne to najpopularniejszy typ połączenia takich elementów jak kanały. Dzięki zastosowaniu odpowiednich tkanin uzyskujemy elastyczne połączenie, na którym wytracają się wszystkie naprężenia pochodzące z innej części maszyny. Takie połączenie na rysunku technicznym można symbolicznie oznaczyć jako przegubowe, gdyż w tym sensie pracuje, ale w przeciwieństwie do przegubu w pewnym zakresie przenosi także obciążenia rozciągane i ściskane, w zależności od luzu na tkaninie. Tkaniny dobiera się nie tylko do naprężeń, ale również do warunków w jakich będzie pracowało całe środowisko w jakich pracuje połączenie. Uwzględnić należy temperatury oraz takie elementy jak substancje, pyły lub gazy, które będą przepływały przez kompensator, a co za tym idzie będą miały wpływ na jego żywotność.

Cała konstrukcja kompensatora została wymyślona już dawno temu i normy, które go opisują zawierają wszystkie wskazówki i wytyczne odnośnie nie tylko budowy, ale także sposobu przyłączenia kompensatora do urządzeń. Należy przestrzegać tych wytycznych, gdyż zostały opracowane na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wszelkie problemy, które dotychczas się pojawiły są na bieżąco eliminowane i wprowadzane w aktualne wytyczne.