Zastosowanie puszek instalacyjnych

Obowiązujące przepisy prawne wymagają na zarządcach oraz inwestorach dostosowanie budynków do warunków ochrony przeciwpożarowej. Jest to niezmiernie istotna kwestia, która w końcowym rozrachunku może prowadzić do ocalenia mienia zgromadzonego na terenie obiektu lub życia i zdrowia ludzkiego. Właśnie dlatego konieczne jest odpowiednie podejście do tematu, które zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Certyfikowany osprzęt ppoż

certyfikowana puszka instalacyjnaPożar jest bowiem jednym z głównych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie dużych obiektów, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób. W związku z tym w takich miejscach stosowane są specjalistyczne systemy, których zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji służbom jak i również osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Cel ten może być zrealizowany jedynie w momencie zastosowania odpowiednich urządzeń, które razem stworzą niezawodny i skuteczny system. Do ochrony przeciwpożarowej wykorzystywane są bowiem między innymi: czujki, centrale, ręczne ostrzegacze, stałe urządzenia gaśnicze czy sygnalizatory. W celu dystrybucji energii elektrycznej oraz zasilania urządzeń wykonawczych stosowane są kable ognioodporne oraz osprzęt taki jak certyfikowana puszka instalacyjna, które razem tworzą zespół kablowy. Żeby zapewnić jak najwyższy poziom niezawodności należy stosować elementy przebadane pod kątem ich poprawnego funkcjonowania w warunkach zagrożenia. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu producent musi najpierw przeprowadzić proces certyfikacji podczas którego wykonywane są badania na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz normami. Puszka instalacyjna, która ma być zastosowana w systemach sygnalizacji pożaru powinna posiadać certyfikat oraz ocenę techniczną wydane przez jednostkę akredytowaną. Dokumenty te potwierdzają spełnienie stosownych wymogów przez ten osprzęt. Warto wspomnieć, że puszka może służyć do łączenia czy rozgałęziania przewodów.

Dodatkowo dostępna jest również odmiana z bezpiecznikiem, która pozwala podłączyć do niej urządzenie wykonawcze. Przeważnie elementy te wykonane są z blachy do której przymocowane są kostki ceramiczne. To właśnie te ostatnie zapewniają połączenie elektryczne nawet w wysokiej temperaturze. Jak widać ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważnym zagadnieniem, które musi być odpowiednio rozpatrzone zarówno przez projektantów jak i również zarządców obiektów. Rolą tych ostatnich jest śledzenie wszelkich zmian prawnych i dostosowanie obiektu do obowiązujących wymogów. Tylko w ten sposób można zapewnić wymagane bezpieczeństwo.