Źródła światła oświetlające hale przemysłowe

Przemysł wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, które są w stanie zwiększyć wydajność zachodzących procesów. Niektóre wdrożenia mają na celu wzrost wolumenu produkcji inne natomiast mają zredukować koszty, które są ponoszone przez firmę w skutek zużycia materiałów czy mediów. To właśnie wzrost ceny mediów przyczynia się obecnie do wielu inwestycji, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną czy cieplną. W tym celu hale, w których odbywa się produkcja przechodzą modernizacje mające na celu ich przystosowanie do obecnych wymagań rynkowych, a często również prawnych.

Rodzaje oświetlenia stosowane na halach

wydajne oświetlenie halCoraz częściej bowiem pojawiają się uwarunkowania prawne krajowe oraz międzynarodowe, które wymuszają niejako na przedsiębiorcach zmianę procesu produkcyjnego na bardziej efektywny. Przykładem mogą być tutaj audyty efektywności energetycznej, które coraz częściej są prowadzone w zakładach przemysłowych. Mają one na celu ocenę stanu obecnego oraz wskazanie potencjalnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji. Jednym z polecanych rozwiązań jest wydajne oświetlenie hal, które zapewnia odpowiednie natężenie światła przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na energię elektryczną. Hale przemysłowe są bowiem obiektami wielkopowierzchniowymi, które muszą być przystosowane do pracy człowieka w ich obszarze. Wymogi higieny i bezpieczeństwa pracy jasno określają jakie natężenie światła powinno być zapewnione na powierzchni roboczej stanowiska pracy. Właśnie dlatego właściciele zakładów coraz częściej decydują się na modernizację oraz wymianę przestarzałego oświetlenia tradycyjnego na nowoczesne źródła takie jak chociażby oprawy ledowe. Technologia diod LED jest znana już od kilkunastu lat jednak dopiero teraz zyskuje prawdziwą popularność. Jest to spowodowane jej upowszechnieniem się co powoduje jednocześnie spadek cen. Warto do tego dodać stały rozwój tej technologii, który jednocześnie zwiększa jej wydajność przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na energię.

W wyniku tego oświetlenie bazujące na diodach LED świetnie nadaje się do zastosowania w przemyśle, gdzie wymagane są wysoko efektywne a także skuteczne rozwiązania. Warto dodać, że oprawy świetlne bazujące na diodach LED są również odporne na warunki atmosferyczne, w których pracują oraz na uszkodzenia mechaniczne. Oznacza to, że mogą pracować one w trudnych warunkach takich jak duże zawilgocenie czy zapylenie, które często zdarzają się na halach produkcyjnych w zakładach wytwórczych. Jak widać oświetlenie hal jest jedną z ważniejszych kwestii, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej danej firmy.